Kokurikulum Cemerlang

Pro Forma Kursus WAJ 3108: Pengurusan Kokurikulum

30/05/2011 22:30

 

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

 

 

Nama Kursus

Pengurusan Kokurikulum

Kod Kursus

WAJ3108

Kredit

1 (1+0)

Jam Kontak

15

Bahasa

Pengantar

Bahasa Melayu

Prasyarat

Tiada

Semester

Pertama

Hasil

Pembelajaran

 1. menganalisis konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan GERKO
 2. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran pengurusan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti GERKO; dan
 3. menunjukkan komitmen semasa mengurus aktiviti-aktiviti GERKO

Sinopsis

Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah, penubuhan unit-unit kokurikulum, sistem fail dan surat menyurat, pengelolaan aktiviti, pengurusan mesyuarat dan kewangan dan majlis rasmi.

 

This course focuses on cocurriculum in primary school, setup of cocurriculum unit, filing system, organizing of activities and competition, management of meeting and budget, and official function.

 

 

 

Tajuk

Kandungan

Jam

1

Pengenalan Kepada Gerak Kerja Kokurikulum

 • Konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan gerak kerja kokurikulum
 • Komponen/Bidang gerak kerja kokurikulum
  • Persatuan/Kelab
  • Sukan
  • Unit Beruniform
 • Pengurusan gerak kerja kokurikulum
 • Carta organisasi gerak kerja kokurikulum
 • Akta, Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan-peraturan Am pelaksanaan gerak kerja kokurikulum
 • Penilaian gerak kerja kokurikulum

1

2

Penubuhan Unit-unit kokurikulum

 • Faktor-faktor yang mempengaruhi penubuhan
 • Penubuhan unit yang mempunyai badan induk
 • Perlembagaan dan undang-undang
 • Peranan Guru Penasihat
 • Bidang tugas jawatankuasa

1

3

Sistem Fail dan surat menyurat

 • Sistem dan Jenis-jenis fail
  • Sistem fail
  • Jenis fail

1

4

Sistem Fail dan surat menyurat

 • Prosedur penulisan surat rasmi

1

5

Sistem Fail dan surat menyurat

 • Komunikasi rasmi melalui media elektronik

1

6

Pengelolaan Aktiviti dan Pertandingan

 • Jenis-jenis aktiviti
  • Olahraga tahunan
  • Lawatan
  • Perkhemahan
  • Rekreasi
 • Prosedur Pengendalian Aktiviti
  • Kertas kerja
  • Surat menyurat

1

7

Pengelolaan Aktiviti dan Pertandingan

 • Peraturan dan Langkah-langkah Pengelolaan
  • Sebelum
  • Semasa
  • Selepas
 • Penilaian dan Pelaporan
  • Keberkesanan aktiviti
  • Laporan aktiviti
  • Mesyuarat pasca nilai
 • Sistem Pertandingan
  • Sekaligus
  • Liga
  • Kalah mati

1

8

Pengelolaan Aktiviti dan Pertandingan

 • Perancangan dan Pengendalian
  • Kertas kerja
  • Surat menyurat
  • Penubuhan AJK Pengelola
  • Anggaran perbelanjaan
  • Atur cara
  • Buku program
 • Peraturan dan Langkah-langkah Keselamatan
  • Sebelum
  • Semasa
  • Selepas
 • Penilaian Pelaporan
  • Keberkesanan aktiviti
  • Laporan aktiviti
  • Mesyuarat pasca nilai

1

9

Pengurusan Mesyuarat

 • Jenis-jenis mesyuarat
  • Mesyuarat agung
  • Mesyuarat tergempar
  • Mesyuarat agung luar biasa
  • Mesyuarat jawatankuasa
 • Peranan dan Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Mesyuarat
  • Pengerusi
  • Setiausaha
  • Ahli

1

10

Pengurusan Mesyuarat

 • Agenda mesyuarat
 • Pengendalian mesyuarat
 • Tatacara mesyuarat
 • Minit mesyuarat

1

11

Pengurusan kewangan

 • Sumber kewangan
 • Peraturan mengutip wang
 • Merekod stok
 • Penyata kira-kira

1

12

Majlis Rasmi – Protokol

 • Konsep protocol dan etiket sosial
 • Pengendalian majlis rasmi
  • Penyediaan senarai jemputan
  • Susunan keutamaan
  • Susunan tempat duduk
  • Tertib di meja makan
  • Susunan bendera

1

13

Majlis Rasmi – Protokol

 • Peranan Pengerusi Majlis / Juru Acara
 • Penyediaan Teks Ucapan / Kata Alu-aluan
  • Majlis perasmian/penutupan
  • Majlis perpisahan
  • Majlis keraian

1

14

Kepimpinan

 • Definisi kepimpinan
 • Gaya kepimpinan
  • autokratik
  • demokrasi
  • lassire-faire

1

15

Penilaian Aktiviti

 • Mengumpul data
 • Analisis data
 • Menulis laporan

1

JUMLAH

15

 

 

 

 

Pentaksiran

1.    Ujian Bertulis   40%

2.    Tugasan          60%

Rujukan

Asas

Ab Alim Abdul Rahim, 2004. Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum, Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn Bhd.

Rujukan

Tambahan

Omardin Ashaari, 1997. Pengurusan Persatuan, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd

Omardin Ashaari, 1997. Pengurusan Sekolah, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd

Sufean Hussin, 1993. Pendidikan di Malaysia – Sejarah, Sistem dan Falsafah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

 

Back

Search site

© 2011 All rights reserved.